De Radio 9 Oostzaan Programmaraad

Officiële benaming: Programmabeleid - Bepalend - Orgaan: PBO.
Een lokale omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan. Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.

De samenstelling van het PBO dient representatief te zijn voor de belangrijkste in de Gemeente Oostzaan voorkomende maatschappelijke-, culturele- en godsdienstige stromingen.

Het PBO stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm. De leden van het PBO vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente. Zo heeft het PBO een sterke binding met het publiek waar de omroep zich op richt.

Het PBO van de Stichting Omroep Oostzaan/Radio 9 bestaat uit leden die vrijwel allen inwoners zijn van de Gemeente Oostzaan.

Stromingen:
 • Maatschappelijke zorg en welzijn.
 • Kunst en cultuur.
 • Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag.
 • Onderwijs en educatie.
 • Werkgevers.
 • Werknemers.
 • Etnische en culturele minderheden.
 • Sport en recreatie.
 • Jongeren.
 • Ouderen.
 • Agrarische sector.