Samenwerking Radio 9, LOL en Zaanradio

Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Radio 9 was het ondertekenen van een zgn. Intentieverklaring om te komen tot Samenwerking op 30 augustus 2014 door de voorzitters van drie lokale omroepen, LOL/Landsmeer, Zaanradio/Zaanstad en Radio 9/Oostzaan.

Ondertekening intentieverklaring
 
Intentieverklaring contract
 
In de regio Zaanstreek-Waterland functioneren een drietal lokale omroepen. In Zaanstad is Zaanradio gevestigd, in Landsmeer de LOL (Lokale Omroep Landsmeer) en in Oostzaan Radio 9.
Vanuit de overkoepelende organisatie van lokale omroepen (de OLON) is het beleid er op gericht om, mede ingegeven door de financiële druk die er op de lokale omroepen staat, te komen tot meer samenwerking tussen de omroepen en clustervorming.

Vanuit de behoefte aan meer samenwerking zijn de genoemde drie lokale omroepen eind 2013 jaar om de tafel gaan zetten en hebben in een open gesprek vastgesteld dat "samenwerking een noodzaak wordt".
 
Samenwerking, maar uiteraard met behoud van de eigen identiteit !
Deze Intentieverklaring om te komen tot Samenwerking houdt onder meer in dat er gestreefd wordt naar verdere samenwerking op het gebied van programma’s, apparatuur en kennis. Dit houdt in dat er o.a. meer programma’s zullen worden uitgewisseld – uiteraard zijn dit programma’s die zich daartoe lenen. Op het gebied van uitwisseling van apparatuur kan dit inhouden dat wanneer bijvoorbeeld voor een evenement meerdere draagbare zenders nodig zijn, nagegaan wordt of dit van elkaar kan worden geleend; de uitwisseling van technische kennis houdt in dat programmaleiders en medewerkers meer van elkaar kunnen leren.

Gestreefd wordt om uiteindelijk te komen tot een Federatie met een eigen Federatiebestuur. Een samenwerkingsverband waar binnen ieder van de drie omroepen zijn eigen bestuur en eigen identiteit behoudt, en van waaruit een overkoepelend Federatiebestuur tot stand komt dat de onderlinge samenwerking coördineert.
 
Intentieverklaring